Letölthető dokumentumok

Alapdokumentumok:
Pedagógiai program (PP)
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
Házirend
Gyakornoki szabályzat
Beiskolázási körzetünk

Munkatervek:

Rövidített munkaterv 2021-2022 tanévre
Munkaterv 2020-2021
Fazekas DSK egyszerűsített beszámolója
ÖKO-munkaterv 2018-2019
Diákönkormányzat munkaterve

Szabályzatok:
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat
Gyűjtőköri szabályzat
Közalkalmazotti szabályzat
Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések
Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

Tájékoztató a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról

Referenciaintézményi minősítés dokumentumai:
Határozat referenciaintézményi minősítésről
A referenciaintézményi minősítés értékelő lapja
Jegyzőkönyv a minősítő ülésről

További dokumentumok:
Kárász Péter intézményvezetői pályázata (2019)
Nagy Czirok Lászlóné intézményvezetői pályázata (2014)
Beiskolázási körzetek (2018/2019-es tanév)
Terembérlet

Iskolánk intézkedési terve a 2021/2022. tanévben alkalmazandó járványügyi készenlét idejére

Segédletek szülőknek:
KRÉTA e-napló hozzáférés igénylés menete (2020-01-22)
Kérelem (délutáni mentesítés)
Tájékoztatás az iskolai beiratkozással kapcsolatosan (2020-2021 tanévre)

A felső tagozat kötelező és ajánlott olvasmányai:
5 évfolyam
6 évfolyam
7 évfolyam
8 évfolyam

Pályaválasztás:

Iskolakerülés elleni fellépést biztosító törvénymódosítás
Szülői igazolásminta

Eszközszükséglet – 2021/2022. tanév:

1.b osztály

2.a osztály

4.a osztály

5. évfolyam

Etika / Hit- és erkölcstan – 2019-2020:
Református hittan
Hit Gyülekezete (1103. Budapest Gyömrői út 69., Képviselő neve: Tapodi Attila Elérhetősége: tapodia@gmail.com http://www.hiteserkolcstan.hu/ )

Tantárgyi követelmények – alsó tagozat:
Ének-zene
Erkölcstan
Környezetismeret
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Rajz és vizuális kultúra
Technika
Testnevelés

Tantárgyi követelmények – felső tagozat:
Biológia 7-8. évf.
Ének-zene 5-8. évf.
Fizika 7. évf.
Fizika 8. évf.
Földrajz
Idegen nyelv
Informatika 5-8. évf.
Kémia 7-8. évf.
Magyar nyelv irodalom 5-8. évf.
Matematika 5-8. évf.
Technika 5-7. évf.
Természettudományos gyakorlatok 5-6. évf.
Természetismeret 5-6. évf.
Testnevelés 5-8. évf.
Történelem 5-8. évf.

back to top