Esélyegyenlőség

2004. januártól veszünk részt integrációs pedagógiai program megvalósításában. A programba a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kerülhetnek be, akik megfelelnek a törvényben foglalt feltételeknek. Azok a gyerekek, akiknek az otthoni mikrokörnyezet kevesebb lehetőséget nyújt képességeik kibontakoztatásához, és szükségük van az előítéletek csökkentésére, megszüntetésére alkalmas környezet (együttműködő, elfogadó) kiépítésére, továbbtanulási esélyeik kiegyenlítésére, melyeknek a színtere az iskola lehet. Vannak közöttük tehetséggondozásban részesülők és felzárkóztatásra szorulók egyaránt. A megvalósítás keretében heti rendszerességgel mentortanárok foglalkoznak a gyerekekkel. Tanulmányi munka mellett szociális és kulturális hátrányaik enyhítése is fontos megoldandó feladat. A nevelők fejlesztési tervet készítenek a programban részt vevőkről, ez alapján végzik fejlesztő munkájukat, melyről háromhavonta értékelést készítenek a szülők bevonásával.
Pályázaton nyert pénzből tudjuk megvalósítani anyagi támogatásukat. Ruházatuk felfrissítését és tanszereik megvásárlását támogatjuk ebből a keretből. A tanulók évente több alkalommal színházba mehetnek, filharmóniai előadásokon, könyvtári, múzeumi rendezvényeken vehetnek részt. Szocializációs téren a pedagógusok egyénre szabott módszerek, eszközök ismereteivel és azok alkalmazásával a gyerekek társas kapcsolatait, egymást segítő közösségeit, kommunikációját fejlesztik.
Pedagógiai programunk része IPR programunk is, melyben jó gyakorlatként átvehető mini projekteket dolgoztunk ki néhány, a tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer elemeiből. Munkánk eredményességét esélyegyenlőségi folyamatszabályunkban megfogalmazott indikátorok megvalósulásával mérjük, illetve ez alapján határozzuk meg további feladatainkat.

back to top