Jó gyakorlatok

A TÁMOP-3.1.4 kódjelű, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat keretében jó gyakorlatok vásárlására, adaptálására lesz ismét lehetőségük a nyertes iskoláknak.


A KISKUNHALASI FAZEKAS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 9 jó gyakorlatot dolgozott ki eddig, melyek mindegyike megtalálható a kosar.educatio.hu felületen.

A “jó gyakorlatok” címe/neve:

Tehetséggondozó tábor a laptopprogram segítségével
Informatika oktatás tantervi programja 5-8. évfolyam részére ECDL vizsga lehetőséggel
Intézményi mérőanyagok – web alapú tesztek – az iskolai honlapon
Iskolai tehetséggondozás megvalósítása a 3-8. évfolyamon
Kreatív tanulás és kísérletezés IKT eszközökkel támogatva
Kultúrák megismerése a rajz és a színjátszás eszközeivel
Szociális kompetencia fejlesztése a szövegértés és -alkotás képességén keresztül
Tanulásmódszertan- és gondolkodásfejlesztés tudástérképek segítségével
Tanulók egyéni fejlesztése a fit-kid sportág segítségével

A pályázatban nevesíteni kell az adaptálni tervezett jó gyakorlatokat.
Ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a mieinket; többségüket az előző Támop 3.1.4 projekt nyertesei közül sokan átvették (összesen 32 iskola pedagógusait fogadtuk műhelyfoglalkozásainkon és a bemutatókon).

Az elégedettségi értékek a 95%-ot meghaladták.

Kapcsolattartó:
Kárász Péter

back to top