Minőségpolitikánk

Az intézmény minőségpolitikáját több mint tíz éve formáljuk, működtetése során a már kialakított Comenius I. partnerközpontú modellt alkalmaztuk 2001. óta. Majd két év után áttértünk a Comenius II. folyamat-szabályozási modellre. A MIP stratégiai dokumentum, felülvizsgálatát és módosítását 2010. évben elvégeztük.

Nevelő-oktató munkánk céljának a tananyag feldolgozása során megvalósuló személyiségfejlesztést tartjuk, melynek során szem előtt tartjuk az egyéni képességeket és az iskolahasználók elvárásait. Bemeneti méréseink tanulsága szerint a hozzánk beíratott kisgyermekek képességei és szociokulturális háttere a megyei átlagnak megfelelő. Mivel a hátrányos helyzetűek számának növekedését tapasztaljuk, az ő esélyüknek a növelésére, szocializációjuk segítésére fokozott gondot fordítunk. Ezért készítjük el képesség-kibontakoztató és integrációs programunkat is. A tehetségek fejlesztésére hasonló gondot fordítunk – erre a folyamatra is szabályozást készítünk, melyet eddigi eredményeinkre alapozunk. Országos szintű eredmények torna és egyéb sportágak területén, valamint informatika, biológia és fizika tantárgyakból. Sokoldalú foglalkoztatást biztosítunk a szabadidőben. Kompetencia-méréseken a háttérváltozók figyelembe-vételével számított értékeket meghaladja az eredményünk.

Korszerű tanulásszervezési eljárásokat, tanulásmódszertant alkalmazunk ennek köszönhetően. A szülői és tanulói elégedettségmérés mellett markánsan jelzi ennek sikerét a fejlesztéseinket jó gyakorlatként átvett intézmények visszajelzése.

Szervezeti kultúránk látható elemei kialakultak és tartósnak bizonyultak (embléma, zászló, póló, kiadvány, újság, ünnepek, hagyományok, szokások).

Comenius I. modellünket kiépítettük, működtetjük. A partnerközpontú működést a teljes körű folyamatszabályozással (Comenius II.) egészítettük ki.

Folyamatterveinket évente felülvizsgáljuk. Folyamatgazdák teljes felelősséggel járnak el a következőkkel kapcsolatosan:

  • összhangban a jogszabályi változásokkal, mérési eredményekkel, iskolahasználók igényeivel folyamatuk rendszeres szinkronizációja
  • folyamatokhoz kapcsolódó mérési, ellenőrzési rendszer működtetése
  • indikátorok gyűjtése, naplózása
  • rendszeres beszámoló és jelentés készítése a vezetésnek, a tantestületnek

A gyűjtött indikátoraink statisztikai és trendelemzése során az eredményeket rögzítjük, dokumentáljuk. Ezeket az eredményeket folyamatosan beépítjük intézkedési és munkaterveinkbe.

Kialakult minőségfogalmunkban a pedagógiai hozzáadott érték, kulcskompetenciák fejlesztése, intelligens tanulás és alkalmazó tudás kifejezések kiemelten szerepelnek.

Az iskola vezetése elkötelezett a partnerközpontú működés folyamata, valamint a teljes körű folyamatszabályozás kialakítása mellett. A nevelőtestület, a teljes alkalmazotti kör elkötelezettségét igyekszik kialakítani a közösen végzett célkitűzések és önértékelések során.

back to top
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support