Köszöntünk a Fazekas iskola honlapjának könyvtári oldalán!

Iskolánk könyvtára az iskola udvarán keresztül közelíthető meg. Egybefüggő terét sok természetes fény éri. Berendezése barátságos, otthonos, a könyvtárhasználók életkori sajátosságaihoz igazítva lett kialakítva.
A dokumentumok szabadpolcos elhelyezésűek túlnyomórészt. Több mint 10000 kötetes könyvállománnyal, elektronikus dokumentumokkal, folyóiratokkal várja olvasóit. Könyvállománya kiegészül a tanulók és pedagógusok számára egész évre kölcsönözhető tankönyvek és segédkönyvek gyűjteményével. Internethasználati lehetőséget is biztosít látogatóinak. A kölcsönzés és a helyben használat mellett a könyvtárhasználati óráknak és más foglalkozásoknak is helyet ad.
Szolgáltatásait az iskola minden tanulója és dolgozója igénybe veheti. Feladata, hogy állományával a diákok tanulását, önálló ismeretszerzését, a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja, biztosítsa a tanuláshoz szükséges ismeretekhez, információhordozókhoz való hozzáférést. A pedagógusoknak segédkönyvtárként működik.

Nyitva tartás
Tanítási időben minden délután.

A könyvtár feladatait egy fő könyvtáros-tanár látja el.

Ha tanulni szeretnél, ha unatkozol, gyere, vár az iskolai könyvtár!

back to top