Fazekas Iskoláért Alapítvány

Iskolai alapítványunk egyetlen célja a Fazekas iskolában folyó szakmai munka támogatása.

Az Alapítvány egyrészt az oktatás – nevelés, valamint a tehetséggondozás területén fejti ki tevékenységét.

E területeken rendszeres fejlesztő, oktató-nevelő munkát folytat, így különösen:

 • oktató- nevelő- és fejlesztőprogramok megvalósítása,
 • rendezvényszervezés, versenyek, vizsgák, táboroztatás szervezése
 • tehetséggondozáshoz szükséges eszköztámogatás, ösztöndíj, nyelvvizsgadíjak, nyelvi táborok, eszközök, könyvek, szótárak, elektronikus tananyagok, utaztatás támogatása,
 • Informatika és a természettudományos oktatás feltételeinek javítása,
 • a rendezvényekről nyomtatott információs anyagok megjelentetése,
 • tanácsadás,
 • publikációs tevékenység,
 • pályázatokat ír ki, pályázatírás támogatása, pályázatok kedvezményezettjeként megvalósítás, gondozás.

Az alapítvány másodrészt a sporttevékenység, az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében végez tevékenységet, így különösen:

 • sporteszközpark bővítése, karbantartása, sportversenyekre utaztatás, nevezési díjak finanszírozása,
 • sporttehetségek támogatása és díjazása,
 • sporttal kapcsolatos programok szervezése és támogatása.

Az alapítvány támogatja továbbá a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult diákokat, ennek keretében:

 • ösztöndíjat ír ki,
 • utaztatást és étkeztetést támogat,
 • támogatja a lakhatási problémák megoldását.

Az alapítvány évente egyszer díjat adományoz „A Fazekas Iskoláért” címen. A díj elnyerésének feltételei: A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola érdekében legtöbb munkát végzett, legjobb eredményt elért, legeredményesebben dolgozó felnőtt, vagy gyermek díjazása, a kuratórium döntése alapján.

Az Alapítvány bankszámlaszáma: 11600006-00000000-85356414

Ha lehetőségei megengedik, köszönettel vesszük felajánlásaikat, amennyiben céljainkkal és tevékenységünkkel azonosulni tudnak.

Az alapítvány várja a célirányos (címzett), vagy eszköz felajánlásokat is, amennyiben azok illeszkednek a felsorolt tevékenységünkhöz.

A kuratórium tagjai: Kovács Ágnes, Vargáné Mészáros Ildikó, Juhász Gábor.

Támogatási igényekkel a kuratórium tagjaihoz lehet fordulni írásos formában.

További tájékoztatás kérhető az iskola vezetőjétől is.

Az alapítvány 2020. évi beszámolója ide kattintva elérhető.

back to top