Kazinczy-verseny
2013. január 27., vasárnap

2013. január 24-én rendeztük meg a Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai fordulóját. 23 tanuló mérte össze képességeit. A színvonalas mezőnyben az alábbi helyezések születtek:

5 – 6-os korcsoport:
1. helyezett: Nagy Norbert 5.b
2. helyezett: Tóth Enikő 6.a
3. helyezett: Tihanyi Janka 5.a
4. helyezett: Szöllős Nikolett 6.a

7 – 8-os korcsoport:
1. helyezett: Pető Gréta 8.c
2. helyezett: Tihanyi Kata 7.b
3. helyezett: Gazdag Gábor 8.c

Gratulálunk a helyezetteknek. A jutalomkönyveket Móczár Istvánné nyugdíjas tanítónő ajánlotta föl.
A területi versenyen Nagy Norbert és Pető Gréta képviseli iskolánkat.

Iskolakerülés elleni fellépést biztosító törvénymódosítás
2013. január 7., hétfő

Az Országgyűlés 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényt. A törvény módosította a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt. A módosítás alapján a rendőrség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat akik:
– vagy nagykorú személy kísérete nélkül,
– vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményből
a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti.

back to top